Název projektu: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Specifický cíl projektu: Projekt zajistí podmínky pro přechod duševně nemocných pacientů z prostředí ústavní péče do péče komunitní, a přispěje tak ke změně systému poskytování péče z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob.

Předmět projektuPředmětem projektu je zajistit dosažení klíčového cíle implementace Strategie reformy psychiatrické péče, kterým je přesun péče z ústavní do komunitní. Projekt vytvoří organizační a odborné předpoklady pro naplnění tohoto klíčového cíle Reformy psychiatrické péče.

Cíle projektu: Cílem projektu je vytvořit základy pro dostupnou, efektivní, balancovanou a diferencovanou péči pro osoby s duševním onemocněním, a to pomocí součinnosti všech pilířů psychiatrické, obecně medicínské, klinicko-psychologické a sociální péče. Dále ověřit plnou funkčnost tohoto konceptu, vytvořit poskytovatelům komunitní psychiatrické péče předpoklady pro poskytování kvalitní péče a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost.


Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Odborná garance Strategie reformy psychiatrické péče

KA 2: Kvalita péče

KA 3: Regionální sítě péče

KA 4: Deinstitucionalizace

KA 5: Spolupráce se souvisejícími obory a profesemi

KA 6: Úhradové mechanismy

KA 7: Evaluace Strategie reformy psychiatrické péče